Sunday, November 28, 2010

วิธีเปลี่ยนสาย Panerai แบบไม่ทำให้ตัวเรือนเป็นรอย

ความจริงแล้วการเปลี่ยนสายของ นาฬิกา Panerai นั้นทำได้ไม่ยาก ใครๆก็ทำได้ แต่เพื่อสามารถใช้อ้างอิงได้ในอนาคต ผมจึงทำวิดีโอสาธิตการเปลี่ยนสาย Panerai รุ่นที่ใช้ไขควงในการไขถอดสกรูที่ขานาฬิกาออกมา บ้างครั้งมันอาจจะทำให้เกิดรอยได้ถ้าทำไม่ดี ผมก็ได้แนะนำวิธีที่จะป้องกันการเกิดรอยที่นาฬิกาไว้ด้วยครับ
เครื่องมือ: ไขควงไขนาฬิกา 1.6mm Bergeon สีม่วง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องยกเว้นนาฬิกา ซื้อได้ที่ watchkzy.com