Saturday, August 7, 2010

Nato straps in Stock


Nato straps in Stock, originally uploaded by WatchKzy.
แรกเริ่มเดิมที ผมเริ่มมีสายนาโต้จากการซื้อมาใช้กับนาฬิกาส่วนตัว พวก Rolex Submariner, Explorer II และอื่นๆ ตอนแรกสุดมีเพียงสองสีคือ ดำ-เทา James bond และ สีดำล้วน ร้านผมตอนนั้นจึงมีเพียง 2 สีนี้ขาย

พอเริ่มมีคนมาเห็นว่าที่ร้าน WatchKzy มีสายนาโต้ขาย ก็เริ่มมีคำเรียกร้องอยากได้สีนั้นสีนี้ ผมก็เพิ่มสีมาเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้มี 20 สี และกำลังเพิ่มขึ้นอีกอย่างน้อย 1 สี คือสีลายพรางแบบทหาร

ผมต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนเสมอมาครับ

สายนาโต้สีต่างๆเหล่านี้ซื้อได้ที่ร้านขายสายนาโต้ WatchKzy.com ครับ

No comments:

Post a Comment