Sunday, November 17, 2013

วันลอยกระทง 2556

วันนี้ผมไปลอยกระทงในหมู่บ้านครับ ไปกับ Sony SmartWatch 2 ลง App ที่ชื่อว่า Lunar Phase แสดงพระจันทร์เต็มดวงตรงกับของจริงบนฟ้าครับ
Lunar Phase บน Sony SmartWatch 2 ภาษาไทย กับพระจันทร์ของจริง
Lunar Phase บน SW2 กับพระจันทร์ของจริง

และก็ลอยกระทงไปครับ ขอให้ทุกท่านโชคดี
ลอยกระทง
ลอยกระทงในทะเลสาปของหมู่บ้านครับ

No comments:

Post a Comment